Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 1 trang 64 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 1 trang 64 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Hãy quan sát và nhận xét....

Hoạt động 1 trang 64 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Bài: Chủ đề 9: Nguồn âm

Hãy quan sát và nhận xét.

Em hãy quan sát các hình H9.3 và hình dung âm thanh được tạo ra trong thực tế. Trong mỗi trường hợp, tiếng nào phát ra và phát ra từ đâu?

 

Quảng cáo

a. Tiếng trống phát ra từ mặt trống.

b. Tiếng chuông, phát ra từ trong quả chuông.

c. Tiếng đàn, phát ra từ dây đàn.

d. Tiếng hát, phát ra từ miệng (thanh đới).

e. Tiếng chim, phát ra từ miệng con chim.

f. Tiếng sấm, phát ra từ giãn nở không khí.