Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 6 trang 60 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 6 trang 60 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 :  ...

Bài 6 trang 60 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 . Ngọn lửa Đại Hội Thể thao Olympic mùa hè 2008 tại Bắc Kinh – Trung Quốc đã được thắp lên từ một ngôi đền cổ ở. Bài: Chủ đề 8: Gương cầu lõm

Quảng cáo

Ngọn lửa Đại Hội Thể thao Olympic mùa hè 2008 tại Bắc Kinh – Trung Quốc đã được thắp lên từ một ngôi đền cổ ở Hi Lạp (quốc gia được coi là nơi khởi nguồn của phong trào Olympic ngày nay). Đuốc được đốt lên từ một chiếc gương bằng thép (hinh H8.13) và được rước qua khắp các châu lục trong suốt sáu tháng trước khi đến Bắc Kinh. Em hãy cho biết chiếc gương này thuộc loại gương gì và ngọn lửa được tạo ra từ đạc điểm nào của ánh sáng đến gương.

 

Chiếc gương là chiếc gương cầu lõm, khi chùm tuia sáng Mặt Trời song song chiếu đến gương thì cho chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm ở trước gương, điểm đó ta đặt đuốc sẽ cháy.