Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 3 trang 91 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 3 trang 91 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Hãy tìm hiểu và tính toán....

Hoạt động 3 trang 91 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Vì ta nghe được tiếng vang khi âm phản xạ đến tai ta chậm hơn âm truyền trực tiếp đến tai một khoảng thời gian ít. Bài: Chủ đề 13: Sự phản xạ âm

Hãy tìm hiểu và tính toán.

Một người đứng nói to trước một vách đá. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s. Hãy tính khoảng cách ngắn nhất từ người này đến vách đá để người này nghe được tiếng vang.

Quảng cáo

Vì ta nghe được tiếng vang khi âm phản xạ đến tai ta chậm hơn âm truyền trực tiếp đến tai một khoảng thời gian ít nhất là 1/5s. Một người đứng nói to trước một vách đá. Âm thanh truyền từ người tới vách đá và phản xạ ngược trở lại người.

Gọi khoảng cách từ người tới vách đá là d:

Ta có \(s = 2d = v.t = 340.{1 \over 5} = {68\over 3}\,\,m\)

Vậy người đứng cách vách đá là \(s = {s\over2} = {34\over 3} = 11,333 m\).