Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 2 trang 134 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 2 trang 134 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 :  ...

Hoạt động 2 trang 134 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 . Dựa trên các hình ảnh gợi ý trong hình H20.5, em hãy nêu tên một số thiết bị điện ứng dụng tác dụng tỏa nhiệt của. Bài: Chủ đề 20: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

Quảng cáo

Dựa trên các hình ảnh gợi ý trong hình H20.5, em hãy nêu tên một số thiết bị điện ứng dụng tác dụng tỏa nhiệt của dòng điện trong cuộc sống.

 

Một số thiết bị có tác dụng nhiệt trong cuộc sống như: bàn là, bếp điện, nồi cơm điện, máy sấy tóc, mỏ hàn,…