Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 3 trang 122 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 3 trang 122 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Trong mô hình này, em hãy cho biết:...

Hoạt động 3 trang 122 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 18: Chất dẫn điện và chất cách điện – Dòng điện trong kim loại

Hãy tìm hiểu và trả lời.

Kim loại có cấu tạo từ các nguyên tử. Một số electron trong các nguyên tử kim loại có thể thoát khỏi nguyên tử và chuyển động tự do trong kim loại. Chúng được gọi là các electron tự do. Phần còn lại của nguyên tử dao động xung quanh những vị trí cố định. Hình H18.4 là mô hình đơn giản của một đoạn dây kim loại.

Trong mô hình này, em hãy cho biết:

Quảng cáo

– Kí hiệu nào biểu diễn các electron tự do? Chúng mang điện tích gì?

– Kí hiệu nào biểu diễn phần còn lại của nguyên tử? Chúng mang điện tích gì? Vì sao?

 

Kí hiệu hình tròn màu xanh bên trong có dấu (-) biểu diễn các electron tự do.Chúng mang điện tích âm.

Kí hiệu hình tròn khuyết màu đỏ bên trong có dấu (+) biểu diễn phần còn lại của nguyên tử. Chúng mang điện tích dương. Vì nguyên tử ban đầu trung hòa về điện, nhưng khi mất bớt electron (-) thì nó thiếu điện tích âm và trở thành điện tích dương.