Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 3 trang 73 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 3 trang 73 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Người ta dùng thiết bị phát âm theo một tần số xác định (tone generator) để thay...

Hoạt động 3 trang 73 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Âm C trong 0,01s có 10 dao động, nên trong 1s sẽ có 1000 dao động. Vậy âm A có tần số 1000Hz.. Bài: Chủ đề 10: Độ cao của âm

Người ta dùng thiết bị phát âm theo một tần số xác định (tone generator) để thay cho âm thoa và phát ra 3 đoạn âm thanh khác nhau (kí hiệu là A, B, C). Số lần dao động của các âm này trong thời gian 0,01s được mô tả như hình H10.8. Em hãy tìm tần số của mỗi âm này.

Quảng cáo

 

Âm A trong 0,01s có 2 dao động, nên trong 1s sẽ có 200 dao động. Vậy âm A có tần số 200Hz.

Âm B trong 0,01s có 5 dao động, nên trong 1s sẽ có 500 dao động. Vậy âm A có tần số 500Hz.

Âm C trong 0,01s có 10 dao động, nên trong 1s sẽ có 1000 dao động. Vậy âm A có tần số 1000Hz.