Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 4 trang 123 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 4 trang 123 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Hãy quán sát và nhận xét....

Hoạt động 4 trang 123 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Hình H18.5 minh họa dây dẫn kim loại nối bóng đèn với hai cực của pin và một số electron tự do trong dây dẫn đó.. Bài: Chủ đề 18: Chất dẫn điện và chất cách điện – Dòng điện trong kim loại

Hãy quán sát và nhận xét.

Hình H18.5 minh họa dây dẫn kim loại nối bóng đèn với hai cực của pin và một số electron tự do trong dây dẫn đó.

Quảng cáo

Hãy cho biết cá electron tự do bị cực nào của pin đẩy, cực nào của pin hút.

Vẽ thêm mũi tên vào mỗi electron tự do để chỉ chiều dịch chuyển có hướng của chúng.

 

Các electron tự do trong kim loại chuyển động có hướng tạo thành dòng điện chạy trong dây kim loại.