Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 4 trang 86 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 4 trang 86 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Sau đó, đặt nguồn âm này vào một bình thủy tinh rỗng và đậy kín. Ta hầu như...

Hoạt động 4 trang 86 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Bài: Chủ đề 12: Môi trường truyền âm

Đặt một nguồn âm (chuông điện nhoe, đồng hồ nhỏ hay điện thoại di động có chuông đang reo) trong một hộp kín bằng nhựa hoặc kim loại. Ta vẫn còn nghe được âm dù khá nhỏ.

Quảng cáo

Sau đó, đặt nguồn âm này vào một bình thủy tinh rỗng và đậy kín. Ta hầu như không còn nghe được âm phát ra từ nguồn âm này.

Em hãy giải thích vì sao ?

Khi đặt nguồn âm vào trong chân không ta không nghe được âm do nguồn âm đó phát ra nữa vì trong chân không hầu như không có vật chất, nên không có môi trường dao động. Vì vậy ta sẽ không nghe được nguồn âm đặt trong chân không.