Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 4 trang 92 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 4 trang 92 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Em hãy cho biết, trong những vật sau đây:...

Hoạt động 4 trang 92 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Vật nào phản xạ âm tốt, vật nào phản xạ âm kém.. Bài: Chủ đề 13: Sự phản xạ âm

Hãy tìm hiểu và trả lời.

Em hãy cho biết, trong những vật sau đây:

– mặt đá hoa           – ghế nệm              – sàn bê tông

– tường gạch           – miếng xốp            – mặt gỗ cứng, phẳng

Quảng cáo

– vải nhung             – cao su xốp            – thân người

– mặt nước              – cây cối                  – kính thủy tinh nhẵn

Vật nào phản xạ âm tốt, vật nào phản xạ âm kém.

– Vật phản xạ âm tốt: mặt đá hoa, tường gạch, sân bê tông, kính thủy tinh nhẵn, mặt gỗ cứng, phẳng.

– Vật phản xạ âm kém: ghế nệm, miếng xốp, vải nhung, cao su xốp, thân người, mặt nước, cây cối.

Những vật cứng, có bề mặt nhẵn thì phản xạ âm tốt (hấp thụ âm kém). Những vật mềm, xốp, có bề mặt gồ ghề thì phản xạ âm kém.