Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 5 trang 136 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 5 trang 136 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Em hãy chỉ ra các loại đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang mà em thấy được trong cuộc...

Hoạt động 5 trang 136 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Em hãy chỉ ra các loại đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang mà em thấy được trong cuộc sống quanh em.. Bài: Chủ đề 20: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

Quảng cáo

Em hãy chỉ ra các loại đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang mà em thấy được trong cuộc sống quanh em.

Bóng đèn sợi đốt như: Bóng đèn tròn, bóng đèn trong các đèn pin….

Bóng đèn huỳnh quang: Đèn ống, đèn compact, đèn neon……