Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 5 trang 151 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 5 trang 151 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7:  ...

Hoạt động 5 trang 151 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7.  . Bài: Chủ đề 22: Cường độ dòng điện

Quảng cáo

Quan sát sơ đồ mạch điện được vẽ ở hình H22.9. Hãy cho biết thiết bị nào trong mạch bị mắc sai. Vẽ lại sơ đồ mạch điện với các thiết bị mắc đúng.

 

Ampe kế trong mạch điện vẽ sai, vì cực (+) của ampe kế nối với cực âm của nguồn.