Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 7 trang 152 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 7 trang 152 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7:  ...

Bài 7 trang 152 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Bài: Chủ đề 22: Cường độ dòng điện

Quảng cáo

Người ta cần dùng ampe kế đo cường độ dòng điện qua bóng đèn trong mạch kín. Em hãy chọn mạch điện trong các sơ đồ của hình h22.13 và ghi dấu (+) hoặc dấu (-) vào mỗi chốt của ampe kế trong mạch điện được chọn để có sơ đồ mạch điện mắc đúng.

 

Chọn mạch điện A.