Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 5 trang 66 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 5 trang 66 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7:  ...

Hoạt động 5 trang 66 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Khi bay, muỗi và nhiều loài côn trùng như ruồi, ong,…cũng phát ra âm thanh khi bay vì cánh của các loài vật này dao động. Bài: Chủ đề 9: Nguồn âm

Quảng cáo

Không chỉ muỗi, nhiều loài côn trùng như ruồi, ong,…cũng phát ra âm thanh khi bay (hinhg H9.10). Các em có thể giải thích vì sao ? Khi bay bộ phận nào trên cơ thể của chúng phát ra âm

 

Khi bay, muỗi và nhiều loài côn trùng như ruồi, ong,…cũng phát ra âm thanh khi bay vì cánh của các loài vật này dao động và phát ra âm.