Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 5 trang 87 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 5 trang 87 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Trong môi trường không khí, nước và thép, âm truyền trong môi trường nào nhanh nất,...

Hoạt động 5 trang 87 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Vận tốc truyền âm trong chất rắn là lớn nhất, trong chất khí là nhỏ nhất.. Bài: Chủ đề 12: Môi trường truyền âm

Quảng cáo

Trong môi trường không khí, nước và thép, âm truyền trong môi trường nào nhanh nất, chậm nhất ?

Vận tốc truyền âm trong chất rắn là lớn nhất, trong chất khí là nhỏ nhất.