Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 6 trang 137 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 6 trang 137 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Đèn LED có cẩu tạo chủ yếu từ chát bán dẫn (hình H20.14). Đèn có hai cực dương...

Hoạt động 6 trang 137 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Khi nối bóng đèn LED với nguồn điện một chiều, đèn chỉ sáng khi cực dương của đèn nối với cực dương của nguồn, cực âm. Bài: Chủ đề 20: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

a) Đèn LED có cẩu tạo chủ yếu từ chát bán dẫn (hình H20.14). Đèn có hai cực dương và âm, thường phân biệt theo một trong các dâu hiệu sau:

Cực âm coa bản cực lớn, chân ngắn, ở phía chân đế có thành phẳng.

Cực dương có bản cực…………….chân……….ở về phía chân để có thành cong.

 

b) Nối hai chân đèn LED với nguồn điện một chiều phù hợp (chẳng hạn với một pin nút áo như hình H20.15), cực dương, âm của đèn lần lượt nối vào cực dương, âm của nguồn. Đèn có sáng không?

Sau đó, đảo ngược hai cực của đèn rồi lại nối với nguồn, đèn có sáng không?

Quảng cáo

Nhận xét: Khi nối bóng đèn LED với nguồn điện một chiều, đèn chỉ sáng khi cực dương của đèn nối với cực………..của nguồn, cực âm của đèn nối với cực………..của nguồn.

 

a) Đèn LED có cấu tạo chủ yếu từ chất bán dẫn.

Đèn có hai cực dương và âm,thường phân biệt theo một trong các dấu hiệu sau:

Cực âm có bản cực lớn, chân ngắn, ở phía chân để có thành phẳng.

Cực dương có bản cực nhỏ, chân dài, ở phía chân đế có thành cong.

b)

Nhận xét:

Khi nối bóng đèn LED với nguồn điện một chiều, đèn chỉ sáng khi cực dương của đèn nối với cực dương của nguồn, cực âm của đèn nối với cực âm của nguồn.