Trang chủ Lớp 7 Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 3 trang 51 Tập bản đồ Địa lí 7: Bài 58:...

Bài 3 trang 51 Tập bản đồ Địa lí 7: Bài 58: Khu vực Nam Âu...

Bài 3 trang 51 Tập bản đồ Địa lí 7. Bài 58: Khu vực Nam Âu

Quảng cáo

Nêu tên một số địa điểm du lịch nổi tiếng của các nước Nam Âu.

Một số địa điểm du lịch nổi tiếng của các nước Nam Âu: Pooctô, Xêvinla, Panma, Cagliari, Napôli, Xalônica,..