Trang chủ Lớp 7 Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 2 trang 53 Tập bản đồ Địa lí 7: Ngày 1-5-2004,...

Bài 2 trang 53 Tập bản đồ Địa lí 7: Ngày 1-5-2004, Liên minh châu Âu đã kết nạp thêm những nước nào?...

Bài 2 trang 53 Tập bản đồ Địa lí 7. Lời giải chi tiết Bài 60: Liên minh châu Âu

Quảng cáo

Ngày 1-5-2004, Liên minh châu Âu đã kết nạp thêm những nước nào?

Ngày 1-5-2004, Liên minh châu Âu đã kết nạp thêm những nước: E-xtô-ni-a, Lat-vi-a, Lit-va, Ba Lan, Séc, Xlô-va-ki-a, Hung-ga-ri, Xlô-va-ni-a, Manta, Síp.