Trang chủ Lớp 7 Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 4 trang 53 Tập bản đồ Địa lí 7: Năm 2004,...

Bài 4 trang 53 Tập bản đồ Địa lí 7: Năm 2004, GDP của EU đứng đầu thế giới với 12690,5 tỉ USD, chiếm 31,0 % tổng GDP thế giới, vượt qua...

Bài 4 trang 53 Tập bản đồ Địa lí 7. Dựa vào nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, hãy nêu các ví dụ cụ thể để chứng minh rằng Liên minh châu Âu. Bài 60: Liên minh châu Âu

Dựa vào nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, hãy nêu các ví dụ cụ thể để chứng minh rằng Liên minh châu Âu là một trong ba trung tâm kinh tế và trao đổi thương mại lớn của thế giới.

– Năm 2004, GDP của EU đứng đầu thế giới với 12690,5 tỉ USD, chiếm 31,0 % tổng GDP thế giới, vượt qua cả Hoa Kì và Nhật Bản.

Quảng cáo

– EU cũng dẫn đầu về tỉ trọng xuất khẩu trong GDP, đạt 26,5% vào năm 2004 và tỉ trọng trong xuất khẩu của thế giới, chiếm 37,7% trong cơ cấu xuất khẩu của thế giới.


thiet bi chong can, chong gu hoc sinh