Tiếng Anh lớp 7 Mới

Trang chủ Lớp 7 Tiếng Anh lớp 7 Mới
A Closer Look 1 trang 60 Unit 12 Tiếng Anh 7 mới, Làm theo nhóm. Nghĩ về những vấn đề cho mỗi nơi bên...
1. crime (tội phạm)                2. malnutrition (suy dinh dưỡng)
Looking Back trang 56 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới, Nhìn vào thông tin về ống đạp trên không. Sau đó viết một bài...
1. Use the clues in the two pictures to form a phrase. (Sử dụng gợi ý trong hai bức tranh để tạo ra một cụm từ)
Project trang 57 Unit 11 Anh 7 mới, Làm theo nhóm, suy nghĩ những ý kiến cho phương tiện tương lai của em. Thiết...
In groups, brainstorm ideas for your future means of transport. Think about the following: (Làm theo nhóm, suy nghĩ những ý kiến cho phương tiện tương lai của em.

Quảng cáo
Skills 1 trang 54 Unit 11 môn Anh 7 mới, Làm theo cặp, nói về phương tiện giao thông bên dưới. Sử dụng hỗn...
1. Look at the pictures below. What do you think is the connection between them? (Nhìn vào những bức hình bên dưới. Em nghĩ mối liên kết giữa chúng là gì?)
Skills 2 trang 55 Unit 11 Anh 7 mới, Viết một đoạn văn ngắn về một phương tiện trong tương lai ở bài học...
1. Look at the picture. Which do you think are the correct options below? (Nhìn vào hình. Những ý kiến bên dưới em nghĩ đúng?)
Communication trang 53 Unit 11 Anh 7 mới, Làm theo nhóm, nghĩ về những phương tiện giao thông trong tương lai sẽ giúp người...
1. What problems with transport do you have? With a partner, discuss and make a list. (Em có những vấn đề giao thông gì? Làm cùng bạn học, thảo luận và lập một da
Getting started trang 48 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới, Nhìn vào tranh, các em có thể phỏng đoán các bạn trong tranh đang...
Mai: Ồ! Xe không người lái đã có rồi. Mình không thể nào tin được. Veronica: Đúng vậy, chúng trông thật tuyệt! Còn gì nữa không?

Luyện tập

C7 trang 39 Lý 7, Âm thanh xung quanh truyền đến tai ta nhờ môi trường
Môi trường truyền âm - C7 trang 39 sgk Vật lí lớp 7. Âm thanh xung quanh truyền đến tai ta nhờ môi trường ...
Câu 132 trang 33 Sách bài tập Toán lớp 7 tập 1: Chứng tỏ rằng số nghịch đảo của một số hữu tỉ âm...
Chứng tỏ rằng số nghịch đảo của một số hữu tỉ âm cũng là một số hữu tỉ âm.. Câu 132 trang 33 Sách...
Bài 1 trang 185 sách Địa 7, Bài 1. Xác định trên lược đồ hình 61.1
Thực hành: Đọc lược đồ vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế Châu Âu - Bài 1 trang 185 sgk địa lí 7. Bài...