Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 1 trang 14 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 1 trang 14 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Quan sát hình bên: nệm sao su, xe đạp, quả trứng gà, củ khoai tây, cây cao su, thanh ray...

Bài 1 trang 14 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Bài 2. Chất – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

Quan sát hình bên: nệm sao su, xe đạp, quả trứng gà, củ khoai tây, cây cao su, thanh ray đường sắt. Em hãy chỉ ra đâu là vật thể tự nhiên, đâu là vật thể nhân tạo.

Quảng cáo

 

Vật thể tự nhiên gồm: Củ khoai tây, quả trứng gà.

Vật thể nhân tạo gồm: nệm cao su, xe đạp, thanh ray đường sắt.