Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 4 trang 15 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 4 trang 15 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Các phương pháp thường dùng để để tách riêng các chất ra khỏi hỗn hợp là: Làm bay...

Bài 4 trang 15 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. a) Tách muối ăn từ nước biển.. Bài 2. Chất – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

Các phương pháp thường dùng để để tách riêng các chất ra khỏi hỗn hợp là: Làm bay hơi, lọc, chiết, chưng cất, dùng nam châm … Em hãy chọn phương pháp thích hợp để:

a) Tách muối ăn từ nước biển.

b) Loại bỏ hết cát ra khỏi muối ăn để được muối ăn sạch.

c) Tách lấy mạt sắt trong hỗn hợp bột than và mạt sắt.

d) Lấy riêng rượu từ hỗn hợp rượu trắng và nước, biết rằng rượu có nhiệt độ sôi thấp hơn nước.

Quảng cáo

 

a) Phương pháp tách muối ăn từ nước biển là làm bay hơi:

– Nước biển

– Đun nóng, nước sôi và bay hơi

– Muối ăn kết tinh vì có nhiệt độ sôi cao (\(t_s^o = {1450^o}C\) )

b) Loại bỏ hết chất bẩn ra khỏi muối ăn để được muối sạch người ta dùng phương pháp lọc.

c) Tách lấy mạt sắt trong hỗn hợp bột than và mạt sắt người ta dùng nam châm vì sắt bị nam châm hút, than không bị nam châm hút.

d) Người ta dùng phương pháp chưng cất để tách riêng rượu từ hỗn hợp rượu trắng và nước vì nhiệt độ sôi của rượu nhỏ hơn nước nên rượu sẽ bay hơi trước, do đó ta thu được rượu ở phần hơi.