Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 1 trang 30 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 1 trang 30 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Sắt kí hiệu là Fe...

Bài 1 trang 30 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Bài 5. Nguyên tố hóa học – Tài liệu Dạy – học Hóa 8

Tên và ký hiệu hóa học của nguyên tố nào không đúng?

A. Cacbon, C.                    B. Clo, Cl.                       

Quảng cáo

C. Sắt, S.                          D. Magie, Mg.

Sắt kí hiệu là Fe

S là kí hiệu của lưu huỳnh

Chọn C