Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 4 trang 27 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 4 trang 27 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1:  ...

Hoạt động 4 trang 27 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Lời giải chi tiết Bài 5. Nguyên tố hóa học – Tài liệu Dạy – học Hóa 8

Dựa vào hình dưới đây, em hãy nhận xét về thành phần các nguyên tố có trong vỏ trái đất và trong cơ thể con người.

 

 

Quảng cáo

Nhận xét:

– Trong vỏ trái đất

 + Hàm lượng phần trăm khối lượng thì oxi đứng thứ nhất, silic đứng thứ hai, nhôm đứng thứ ba, sắt đứng thứ  tư,…

 + Oxi là nguyên tố phổ biến nhất ( chiếm 49,9%, gần nửa khối lượng vở trái đất) và chỉ 9 nguyên tố đã chiếm hầu hết (98,6%) khối lượng vỏ trái đất. Hiđro đứng thứ 9 về khối lượng nhưng nếu xét theo số lượng nguyên tử thì nó chỉ đứng sau oxi.

– Trong cơ thể con người

 + Hàm lượng phần trăm khối lượng thì oxi đứng thứ nhất, cacbon đứng thứ hai, hiđro đứng thứ ba, nitơ đứng thứ tư,…

 + Oxi là nguyên tử chiếm hơn nửa khối lượng trong cơ thể người (65%) và chỉ có 6 nguyên tố đã chiếm hầu hết (99,3%) khối lượng cơ thể người.