Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 1 trang 9 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 1 trang 9 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Không màu, nhiều, ít nhẹ,...

Bài 1 trang 9 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Điền vào chỗ trống những từ còn thiếu trong đoạn sau dựa vào những cụm từ gợi ý trong khung :. Bài 24. Tính chất của oxi

Điền vào chỗ trống những từ còn thiếu trong đoạn sau dựa vào những cụm từ gợi ý trong khung :

Không màu,
nhiều, ít nhẹ,

Nặng, kim loại,

Phi kim, hợp chất

Quảng cáo

Oxi ở điều kiện thường là một chất khí …, khí oxi hòa tan… trong nước, khí oxi… hơn không khí. Ở nhiệt độ cao, oxi có thể phản ứng hóa học với nhiều…, … , …..

 

Không màu, nhiều,

Ít, nhẹ, nặng,

Kim loại, phi kim,

Hợp chất

Oxi ở điều kiện thường là một chất khí không màu, khí oxi hòa tan ít trong nước , khí oxi nặng hơn không khí. Ở nhiệt độ cao, oxi có thể tham gia phản ứng hóa học với nhiều phi kim, kim loại , hợp chất