Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 1 trang 91 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 1 trang 91 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Không khí là hỗn hợp gồm 2 khí chính là khí oxi (O2) và khí nitơ (N2). Khí oxi nặng hay...

Bài 1 trang 91 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1.  . Bài 20. Tỉ khối của chất khí

Không khí là hỗn hợp gồm 2 khí chính là khí oxi (O2) và khí nitơ (N2). Khí oxi nặng hay nhẹ hơn khí nitơ bao nhiêu lần?

Quảng cáo

\({d_{{O_2}/{N_2}}} = {{{M_{{O_2}}}} \over {{M_{{N_2}}}}} = {{32} \over {28}} = 1,14 > 1\)

Vậy khí O2 nặng hơn và bằng 1,14 lần khí N2