Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 2 trang 23 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 2 trang 23 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2:  ...

Bài 2 trang 23 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Bài 27. Điều chế oxi – Phản ứng phân hủy

 

Quảng cáo

Trong 4 trường hợp trên (a), (b), (c), (d), những trường hợp nào lắp đúng dụng cụ thu khí oxi và trường hợp nào lắp sai dụng cụ? Giải thích?

Trường hợp lắp đúng là :

(B) đúng vì khí \({O_2}\) ít tan trong nước.
(C) đúng vì khí \({O_2}\)nặng hơn không khí.
Trường hợp lắp sai là :


(A) sai vì \({O_2}\) nặng hơn không khí, do đó không thể thu được bằng cách úp ngược ống nghiệm.
(D) sai vì ống dẫn khí \({O_2}\) không cắm vào ống nghiệm thu khí \({O_2}\)