Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 2 trang 35 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 2 trang 35 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Mô hình phân tử nào của hợp chất?...

Bài 2 trang 35 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Bài 6. Đơn chất hợp chất phân tử

Quảng cáo

Mô hình phân tử nào của hợp chất?

 

Mô hình phân tử của hơp chất là: c, d.