Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 3 trang 36 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 3 trang 36 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1:  ...

Bài 3 trang 36 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1.  . Bài 6. Đơn chất hợp chất phân tử

Dựa vào hình 1.25 và 1.26, hãy hoàn thành sơ đồ so sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa phân tử oxi và phân tử nước.

 

Advertisements (Quảng cáo)