Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 4 trang 36 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 4 trang 36 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1:  ...

Bài 4 trang 36 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. A. Đều là đơn chất. Bài 6. Đơn chất hợp chất phân tử

Dựa vào hình bên, hãy cho biết phát biểu sau đây là đúng. Nước và amoniac:

 

 

A. Đều là đơn chất

B. Đều chứa nguyên tử hiđro

Quảng cáo

C. Đều chứa những nguyên tử cùng loại.

D. Đều có 3 nguyên tử trong phân tử.

H2O và NH3 đều là hợp chất nên phát biểu A sai.

H2O và NH3 đều chứa nguyên tử hiđro nên phát biểu B đúng.

H2O chứa H và O là những nguyên tử khác loại, NH3 chứa H và N là những nguyên tử khác loại nên phát biểu C sai.

H2O có 3 nguyên tử trong phân tử, NH3 có 4 nguyên tử trong phân tử nên phát biểu D sai.

Chọn B