Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 6 trang 36 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 6 trang 36 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: oxit sắt từ ( 3Fe và 4 O)...

Bài 6 trang 36 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Bài 6. Đơn chất hợp chất phân tử

Tính phân tử khối của các chất sau, biết thành phần nguyên tử các nguyên tố tạo nên phân tử được ghi trong dấu ngoặc đơn:

a) oxit sắt từ ( 3Fe và 4 O)

b) đồng sunfat ( 1 Cu, 1 S và 4 O)

c) axit sunfuric ( 2 H, 1 S, 4 O)

d) khí ozon ( 3 O).

Chất

Thành phần phân tử

Phân tử khối

Quảng cáo

Oxi sắt từ

3Fe và 4 O

3.56 + 4.16 = 232 (đvC)

Đồng sunfat

1Cu, 1S, 4O

1.64 + 1.32 + 4.16 =160 (đvC)

Axit sunfuric

2H, 1S, 4O

2.1 + 1.32 + 4.16 =98 (đvC)

Khí ozon

3O

3.16 = 48 (đvC)