Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 3 trang 63 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 3 trang 63 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Gọi tên những hợp chất đó....

Bài 3 trang 63 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Gọi tên những hợp chất đó.. Bài 37. Axit – Bazơ – Muối – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

Trong những hợp chất sau đây, hợp chất nào là oxit, axit, bazơ, muối: \(S{O_2},{N_2}{O_5},CaC{l_2},{H_2}S,Mg{(OH)_2},\)\(Al{(OH)_3},HN{O_3},BaS{O_4},N{a_2}HP{O_4},\)\(HCl,F{e_3}{O_4},LiOH.\)

Gọi tên những hợp chất đó.

Phân loại

CTHH

Tên gọi

Oxit axit

\(S{O_2}\)

Lưu huỳnh đioxit

\({N_2}{O_5}\)

Đinitơ pentaoxit

Oxit bazơ

\(F{e_3}{O_4}\)

Sắt từ oxit

Axit

\({H_2}S\)

Quảng cáo

Axit sunfuhiđric

\(HN{O_3}\)

Axit nitric

HCl

Axit clohiđric

bazơ

\(Mg{(OH)_2}\)

Magie hiđroxit

\(Al{(OH)_3}\)

Nhôm  hiđroxit

LiOH

Liti  hiđroxit

Muối

\(CaC{l_2}\)

Canxi clorua

\(BaS{O_3}\)

Bari sunfit

\(N{a_2}HP{O_4}\)

Natri hiđrophotphat