Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 5 trang 63 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 5 trang 63 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Viết công thức hóa học của những chất có tên dưới đây và cho biết chúng thuộc...

Bài 5 trang 63 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Bài 37. Axit – Bazơ – Muối – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

Viết công thức hóa học của những chất có tên dưới đây và cho biết chúng thuộc loại hợp chất nào.

Natri hiđroxxit, khí sunfurơ, cacbon đioxxit, natri clorua ( muối ăn ), axit bromhiđric, sắt (II) oxit, canxi cacbonat ( đá vôi) , bạc nitrat.

Phân loại

Tên gọi

CTHH

bazơ

Natri hiđroxit

NaOH

Axit

Axit bromhiđric

Quảng cáo

HBr

Oxit

Khí sunfuarơ

\(S{O_2}\)

Cacbon đioxit

\(C{O_2}\)

Sắt (II) oxit

FeO

Muối

Natri clorua

NaCl

Canxi cacbonat

\(CaC{O_3}\)

Bạc nitrat

\(AgN{O_3}\)