Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 8 trang 62 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 8 trang 62 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Hãy gọi tên các muối trong bảng 5.3...

Hoạt động 8 trang 62 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2.  . Bài 37. Axit – Bazơ – Muối – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

Hãy gọi tên các muối trong bảng 5.3

CTHH của axit (1)

CTHH của muối (2)

Tên muối
(3)

Thành phần

Nguyên tử kim loại (4)

Gốc axit
 (5)

 

\(MgC{l_2}\)

 

 

-Cl

\(ZnC{l_2}\)

 

 

 

 

\(NaHS\)

 

 

-HS

\({K_2}S\)

 

 

=S

 

\(KHS{O_4}\)

 

 

 

\(FeS{O_4}\)

 

 

 

 

\(C{a_3}{(P{O_4})_2}\)

 

 

 

\(N{a_2}HP{O_4}\)

 

 

 

\(Ba{({H_2}P{O_4})_2}\)

 

 

Quảng cáo

 

Bảng 5.3 thành phần của một số muối.

Ta có bảng sau :

CTHH của axit (1)

CTHH của muối (2)

Tên muối
(3)

Thành phần

Nguyên tử kim loại (4)

Gốc axit
 (5)

HCl

\(MgC{l_2}\)

Magie clorua

Mg

-Cl

\(ZnC{l_2}\)

Kẽm clorua

Zn

-HS

\({H_2}S\)

\(NaHS\)

Natri hiđrosunfua

Na

-HS

\({K_2}S\)

Kali sunfua

K

=S

\({H_2}S{O_4}\)

\(KHS{O_4}\)

Kali hiđrosunfua

K

\( – HS{O_4}\)

\(FeS{O_4}\)

Sắt (II) sunfuat

Fe

\( = S{O_4}\)

\({H_3}P{O_4}\)

\(C{a_3}{(P{O_4})_2}\)

Canxi photphat

Ca

\( \equiv P{O_4}\)

\(N{a_2}HP{O_4}\)

Natri hiđrophotphat

Na

\( = HP{O_4}\)

\(Ba{({H_2}P{O_4})_2}\)

Bari đihiđrophotphat

Ba

\( – {H_2}P{O_4}\)