Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 1 trang 36 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 1 trang 36 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Thực hiện yêu cầu sau – Nêu kí hiệu hóa học và nguyên tử khối của...

Hoạt động 1 trang 36 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Bài 31. Tính chất – Ứng dụng của hiđro

Quảng cáo

Thực hiện yêu cầu sau
– Nêu kí hiệu hóa học và nguyên tử khối của nguyên tố hiđro.
– Nêu công thức hóa học và phân tử khối của đơn chất hiđro.

– Kí hiệu hóa học của nguyên tố hiđro là H, nguyên tử khối của nguyên tố hiđro là 1.
– Công thức hóa học của đơn chất hiđro là \({H_2}\) , phân tử khối của đơn chất hiđro là 2.