Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 1 trang 47 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 1 trang 47 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Hãy quan sát mô hình phân tử các chất hình (1.36) và dựa vào quy ước trên để...

Hoạt động 1 trang 47 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1.  . Bài 10. Hóa trị – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

Hãy quan sát mô hình phân tử các chất hình (1.36) và dựa vào quy ước trên để hoàn thành bảng sau:

 

 

Công thức hóa học

 

Số nguyên tử H

 

Hóa trị của các nguyên tố

khác H trong hợp chất

HCl

 

 

H2O

 

 

NH3

 

 

CH4

Quảng cáo

 

 

 

 

Công thức hóa học

 

Số nguyên tử H

 

Hóa trị của các nguyên tố

khác H trong hợp chất

HCl

1

Cl hóa trị I

H2O

2

O hóa trị II

NH3

3

N hóa trị III

CH4

4

C hóa trị IV