Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 1 trang 51 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 1 trang 51 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Học sinh tự quan sát hình vẽ....

Hoạt động 1 trang 51 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Học sinh tự quan sát hình vẽ.. Bài 36. Nước

Quảng cáo

Quan sát hình vẽ thí nghiệm hoặc video clip sự phân hủy nước bằng dòng điện.

Học sinh tự quan sát hình vẽ.