Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 3 trang 52 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 3 trang 52 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Quan sát hình vẽ và đọc mô tả thí nghiệm tổng hợp nước:...

Hoạt động 3 trang 52 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Quan sát hình vẽ và đọc mô tả thí nghiệm tổng hợp nước:. Bài 36. Nước

Quan sát hình vẽ và đọc mô tả thí nghiệm tổng hợp nước:

Quảng cáo

– Cho nước vào đầy ống thủy tinh hình trụ. Cho vào ống lần lượt 2 thể tích khí hiđro và 2 thể tích khí oxi. Mực nước trong ống ở vạch số 4.

– Đốt bằng tia lửa điện, hỗn hợp \({H_2}\)  và \({O_2}\)  sẽ nổ. Khi nhiệt độ trong ống bằng nhiệt độ bên ngoài thì mực nước dừng lại ở vạch số 1. Chất khí còn lại làm bằng que đóm còn than hồng bùng cháy. Đó là khí oxi