Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 4 trang 82 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 4 trang 82 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Hoàn thành bảng sau:...

Hoạt động 4 trang 82 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Muối ăn. Bài 18. Mol – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

Hoàn thành bảng sau:

 

Chất

Công thức hóa học

Nguyên tử khối,

phân tử khối

Khối lượng mol nguyên tử, phân tử

Đồng

 

64 đvC

64 g/mol

Oxi

 

 

 

Muối ăn

 

 

 

Đá vôi

CaCO3

 

Quảng cáo

 

 

 

Chất

Công thức hóa học

Nguyên tử khối,

phân tử khối

Khối lượng mol nguyên tử, phân tử

Đồng

Cu

64 đvC

64 g/mol

Oxi

O2

32 đvC

32 g/mol

Muối ăn

NaCl

58,5 đvC

58,5 g/mol

Đá vôi

CaCO3

100 đvC

100 g/mol