Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 5 trang 9 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 5 trang 9 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Bài 24. Tính chất của oxi...

Hoạt động 5 trang 9 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Lời giải chi tiết Bài 24. Tính chất của oxi

Quảng cáo

Tìm hiểu tính chất hóa học của oxi, phản ứng với hợp chất.
Ngoài tính chất hóa học tác dụng với các đơn chất ( phi kim, kim loại ), oxi còn tác dụng với một số hợp chất, ví dụ oxi tác dụng với khí metan ( có trong bùn ao khí bioga).

Khí metan cháy trong không khí ( có mặt khí oxi) tạo thành khí cacbon đioxit và hơi nước đồng thời tỏa ra nhiều nhiệt, phương trình hóa học của phản ứng: )\(C{H_{4(k)}} + {O_{2(k)}}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow C{O_{2(k)}} + 2{H_2}{O_{(h)}}\)