Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 6 trang 37 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 6 trang 37 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Bài 31. Tính chất – Ứng dụng của hiđro...

Hoạt động 6 trang 37 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Bài 31. Tính chất – Ứng dụng của hiđro

Quảng cáo

Nhận xét hiện tượng và viết ra phương trình hóa học.

– Hiđro tiếp tục cháy mạnh hơn, trên thành lọ xuất hiện những giọt nước nhỏ.
– Nếu đốt cháy khí hiđro trong không khí, đưa ngọn lửa khí hiđro đang cháy vào thành phía trong của cốc thủy tinh úp ngược ( HÌnh 5.1b), thì cũng thấy có những giọt nước được tạo ra ở thành cốc.
– Phương trình hóa học:
\(2{H_2} + {O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2{H_2}O\)