Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 6 trang 53 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 6 trang 53 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Tiến hành 2 thí nghiệm sau:...

Hoạt động 6 trang 53 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Thí nghiệm 2: Cho một mẩu kim loại đồng Cu vào cốc chưa 30 ml nước.. Bài 36. Nước

Tiến hành 2 thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Cắt một mẩu kim loại Na nhỏ bằng hạt đậu xanh, dùng giấy lọc lau sạch dầu và cho vào cốc chứa 30ml nước ( Hình 5.12).

Thí nghiệm 2: Cho một mẩu kim loại đồng Cu vào cốc chưa 30 ml nước.

Sau đó, cho 2 mẩu giấy quỳ tím vào 2 cốc. Nhận xét hiện tượng.

Nhận xét:

 

Thí nghiệm 1

Quảng cáo

Thí nghiệm 2

Hiện tượng

-Na nóng chảy thành giọt tròn có màu trắng, chuyển động nhanh trên mặt nước. Mẫu Na tan dần cho đến hết, có khí thoát ra.
– Giấy quì tím chuyển sang màu xanh ( dung dịch tạo thành thuộc loại bazơ).
– Phản ứng tỏa nhiệt.

– Không có hiện tượng.
– giấy quỳ tím không màu đổi màu

PTHH

\(2Na + 2{H_2}O \to\) \( 2NaOH + {H_2}\)

-Không có

Kết luận

ở nhiệt độ thường , nước có phản ứng với natri(Na).

ở nhiệt độ thường , nước không có phản ứng với đồng ( Cu)

 

-Một số kim loại ( Na, Li, K, Ca, Ba) + nước \( \to \) dung dịch bazơ+ khí hiđro.
– dung dịch bazơ làm quỳ tím hóa xanh.