Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 7 trang 38 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 7 trang 38 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Hỗn hợp khí hiđro và oxi cháy lại gây ra tiếng nổ vì: Hỗn hợp khí này cháy...

Hoạt động 7 trang 38 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Bài 31. Tính chất – Ứng dụng của hiđro

Quảng cáo

Trả lời câu hỏi
– Tại sao hỗn hợp khí hiđro và khí oxi khi cháy lại gây ra tiếng nổ?
– Nếu đốt cháy dòng khí hiđro ngay ở đầu ống dẫn khí, dù ở trong lọ khí oxi hay không khí, sẽ không gây ra tiếng nổ mạnh. Vì sao?
– Làm thế nào để biết dòng khí hiđro sinh ra làm tinh khiết?

– Hỗn hợp khí hiđro và oxi cháy lại gây ra tiếng nổ vì: Hỗn hợp khí này cháy rất nhanh và tỏa nhiều nhiệt.
Nhiệt này làm thể tích hơi nước sau phản ứng tăng lên đột ngột nhiều làn, do đó làm chấn động mạng không khí, gây ra tiếng nổ.
– Nếu đốt cháy dòng khí hiđro ngay ở đầu ống dẫn khí, dù ở trong lọ khí oxi hay không khí sẽ không gây ra tiếng nổ mạng vì tỉ lệ thể tích của hiđro và oxi khác 2:1 . khi tỉ lệ thể tích của hiđro và oxi = 2:1 thì hỗn hợp sẽ nổ mạnh nhất.
– Để biết dòng khí hiđro sinh ra là tinh khiết thì: thu hiđro vào ống nghiệm nhỏ , rồi đốt ở miệng ống nghiệm. Nếu hiđro là tinh khiết thì chỉ nghe tiếng nổ nhỏ, nếu hiđro có lẫn oxi ( Hoặc không khí ) thì có tiếng nổ mạnh.