Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 1 trang 19 Tập bản đồ Địa lí 8: Bài 16:...

Bài 1 trang 19 Tập bản đồ Địa lí 8: Bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á...

Bài 1 trang 19 Tập bản đồ Địa lí 8. Bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á

Quảng cáo

Dựa vào số liệu bảng 16.1 và nội dung SGK, hãy giải thích về sự tăng trưởng kinh tế của các nước Đông Nam Á năm 1998.

Năm 1998 do khủng hoảng tài chính bắt đầu từ Thái lan, sau đó lan ra các nước trong khu vực và kéo theo sự suy giảm kinh tế của nhiều nước, mức tăng trưởng giảm, sản xuất bị trì trệ, nhiều nhà máy phải đóng cửa, công nhân thất ngiệp.