Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 2 trang 19 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào...

Bài 2 trang 19 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào lược đồ trên và những hiểu biết của bản than, em hãy:...

Bài 2 trang 19 Tập bản đồ Địa lí 8. Trâu, bò. Bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á

Dựa vào lược đồ trên và những hiểu biết của bản than, em hãy:

– Hoàn thành bảng sau:

Cây trồng chính Nơi phân bố Vật nuôi chính Nơi phân bố

 

     

– Cho biết Đông Nam Á có những ngành công nghiệp chính nào, phân bố ở đâu.

Cây trồng chính Nơi phân bố Vật nuôi chính Nơi phân bố

Lúa gạo

Các nước thuộc bán đảo Trung Ấn

Trâu, bò

Việt Nam, Thái Lan, Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a.

Cà phê

Quảng cáo

Việt Nam, In-đô-nê-xi-a

Lợn

Việt Nam, Phi-lip-pin.

Cao su

Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a.

   

Mía

Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a,

   

Dừa

Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, phlip-pin, Bru-nây, Đông Ti-mo.

   

– Những ngành công nghiệp chính của Đông Nam Á:

+ Luyện kim: Mi-an-ma, Việt Nam, Phi-lip-pin.

+ Chế tạo máy: Ma-lai-xi-a, Việt Nam, Mi-an-ma, Thái Lan, Lào, In-đô-nê-xi-a.

+ Hóa chất, lọc dầu: Việt Nam, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Bru-nây, Ma-lai-xi-a.

+ Thực phẩm: Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma, Phi-lip-pin, Cam-pu-chia.