Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 1 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 8: Bài 17:...

Bài 1 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 8: Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)...

Bài 1 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 8. Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Quảng cáo

Em hãy tô màu vào chú giải và lược đồ dưới đây để thấy rõ các nước trong khu vực Đông Nam Á gia nhập khối ASEAN theo từng năm.