Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 3 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 8: Hãy nêu...

Bài 3 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 8: Hãy nêu những thành tựu về sự hợp tác để phát triển kinh tế – xã hội của các nước ASEAN trong...

Bài 3 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 8. Loigiahay.com. Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Hãy nêu những thành tựu về sự hợp tác để phát triển kinh tế – xã hội của các nước ASEAN trong những năm gần đây.

Quảng cáo

– 10/11 quốc gia trong khu vực trở thành thành viên của ASEAN.

– Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước trong khu vực khá cao.

– Đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt quốc gia có sự thay đổi nhanh chóng.

– Nhiều đô thị của các nước thành viên đã dần tiến kịp trình độ đô thị của các nước tiên tiến.

– Tạo dựng được một môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực.

Loigiahay.com