Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 1 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào...

Bài 1 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào lược đồ và kiến thức đã học, hãy cho biết:...

Bài 1 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 8. Biển Đông được bao bọc bởi: đảo Hải Nam, đảo Luxôn, đảo Palaoan, đảo Calimanta, quần đảo Trường Sa, quần đảo Hoàng Sa.. Bài 24: Vùng biển Việt Nam

Dựa vào lược đồ và kiến thức đã học, hãy cho biết:

Quảng cáo

– Biển Đông được bao bọc bởi những bán đảo, quần đảo và đảo nào.

– Biển Đông nằm chủ yếu ở đới khí hậu nào? Nằm trong khu vực (vùng) khí hậu nào.

– Biển Đông được bao bọc bởi: đảo Hải Nam, đảo Luxôn, đảo Palaoan, đảo Calimanta, quần đảo Trường Sa, quần đảo Hoàng Sa.

– Biển Đông nằm chủ yếu ở đới khí hậu cận nhiệt. Nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa Đông Nam Á.