Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 2 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào...

Bài 2 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào hình 24.3 trong SGK, hãy cho biết:...

Bài 2 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 8. Dựa vào hình 24.3 trong SGK, hãy cho biết:. Bài 24: Vùng biển Việt Nam

Dựa vào hình 24.3 trong SGK, hãy cho biết:

Quảng cáo

– Dòng biển mùa đông chảy theo hướng nào. Nguyên nhân hình thành dòng biển mùa đông. Vì sao lại có dòng biển chảy theo hướng đó?

– Dòng biển mùa hạ chảy theo hướng nào. Nguyên nhân hình thành dòng biển mùa hạ. Vì sao dòng biển mùa hạ có hướng như vậy?

– Dòng biển mùa đông chảy theo hướng đông bắc – tây nam, hướng dòng biển tương ứng với hướng gió mà mùa đông gió thổi theo hướng đông bắc – tây nam nên dòng biển cũng có hướng đó.

– Dòng biển mùa hạ chảy theo hướng tây nam – đông bắc, hướng dòng biển tương ứng với hướng gió mà mùa hạ gió thổi theo hướng tây nam – đông bắc nên dòng biển cũng có hướng đó.