Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 2 trang 30 Tập bản đồ Địa lí 8: Tình hình...

Bài 2 trang 30 Tập bản đồ Địa lí 8: Tình hình thăm dò và khai thác khoáng sản ở nước ta hiện nay là:...

Bài 2 trang 30 Tập bản đồ Địa lí 8. Tình hình thăm dò và khai thác khoáng sản ở nước ta hiện nay là:. Bài 26: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam

Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng nhất.

Tình hình thăm dò và khai thác khoáng sản ở nước ta hiện nay là:

☐ Chưa thăm dò hết, nhưng sử dụng còn lãng phí.

☐ Quá trình khai thác và vận chuyển còn làm ô nhiễm môi trường.

Quảng cáo

☐ Quá trình chế biến một số khoáng sản cũng còn gây ô nhiễm môi trường.

☐ Tất cả các ý trên.

Tình hình thăm dò và khai thác khoáng sản ở nước ta hiện nay là:

☐ Chưa thăm dò hết, nhưng sử dụng còn lãng phí.

☐ Quá trình khai thác và vận chuyển còn làm ô nhiễm môi trường.

☐ Quá trình chế biến một số khoáng sản cũng còn gây ô nhiễm môi trường.

☒ Tất cả các ý trên.