Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 3 trang 14 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào...

Bài 3 trang 14 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào nội dung SGK kết hợp với kiến thức đã học, em hãy cho biết:...

Bài 3 trang 14 Tập bản đồ Địa lí 8. Dựa vào nội dung SGK kết hợp với kiến thức đã học, em hãy cho biết:. Bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á

Dựa vào nội dung SGK kết hợp với kiến thức đã học, em hãy cho biết:

– Nền nông nghiệp Ấn Độ đạt được những thành tựu đáng chú ý nào ………………

Quảng cáo

– Nền công nghiệp Ấn Độ có những ngành hiện đại nào ………………

– Những trung tâm công nghiệp quan trọng của Ấn Độ ………………

– Nền nông nghiệp Ấn Độ đạt được những thành tựu đáng chú ý: sản xuất nông nghiệp cũng không ngừng phát triển, với cuộc “cách mạng xanh” và “cách mạng trắng”, Ấn Độ đã giải quyết tốt vấn đề lương thực, thực phẩm cho nhân dân.

– Nền công nghiệp Ấn Độ có những ngành hiện đại: điện tử, máy tính…..

– Những trung tâm công nghiệp quan trọng của Ấn Độ: Côn-ca-ta, Mum-bai.